Årsredovisning

Årsredovisningar

 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

 

Här nedan kan du läsa de senaste årsredovisningarna.

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004

 

 

Dokumenten är i PDF-format. Om du ej kan läsa dem är det möjligt att du behöver ladda ner Adobe Reader.

 

 

Copyright © All Rights Reserved