Brandskydd

Information om brandskyddet i Brf Gylleneken

 

Övergripande brandskydd

Varje lägenhet är en brandcell. Det innebär att brand i stängd lägenhet inte sprids till angränsande lägenheter under 60 minuter.

Utrymning från lägenheter sker via trapphus eller via räddningstjänstens utrustning.

Källare och vind utryms via trapphus.

 

 

 

Brandskyddsregler

1 Fastighetsägaren ansvarar för att lägenheten förses med brandvarnare och de

boende för att det finns fungerande batterier i dessa, om inget annat avtalats.

2 I utrymningsvägar och trapphus ska det inte lagras något material.

3 Brandfarliga varor, exempelvis bensin eller gasol, får inte förvaras i vinds- eller

källarfårråd.

4 Rökning är förbjuden i/på fastighetens gemensamma utrymmen.

5 Självstängande dörrar får inte ställas upp.

6 Grillning är förbjuden på balkonger och altaner.

 

 

 

Om det brinner

1 Rädda och varna!

2 Larma räddningstjänsten på tel. 112.

3 Släck och/eller stäng inne branden.

4 Utrym via rökfritt trapphus, annars invänta räddningstjänst.

5 Underlätta räddningstänsten med information.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved