Styrelse

Styrelse

 

vald vid årsmötet 2018

 

 

Ordinarie ledamöter

 

Birgitta Åkerblom - Ordförande

 

birgitta@gylleneken.se Tel: 0706 35 48 24

 

Annika Wettre - Sekreterare

 

annika@gylleneken.se Tel: 0727 15 04 08

 

 

Claes Willford - Ansvarig underhållsplan

 

claes@gylleneken.se Tel: 0706 18 29 96

 

Ann-Britt Klingzell - Ekonomiansvarig

 

annbritt@gylleneken.se Tel: 0703 22 62 94

 

 

Henrik Laigård - Ansvarig hemsida / e-post

 

henrik@gylleneken.se Tel: 0761 67 74 94

 

 

Gunilla Björkman - Ansvarig underhållsplan

 

gunilla@gylleneken.se Tel: 0707 88 45 55

Suppleanter

 

Johan Dagman

 

johan@gylleneken.se Tel: 0708 33 85 14

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved