Mäklarinfo

Samlad information för mäklare

 

Klicka på den understående länken för att komma åt dokumentet som innehåller all relevant information för mäklare.

 

Mäklarinfo

 

 

Under nedanstående länk kan du se vilka större reparations- och underhållsarbeten som har gjorts på fastigheten sedan 1998.

 

 

Reparationer och underhåll

 

 

Dokumentet är i PDF format. Om du ej kan läsa det är det möjligt att du behöver ladda ner Adobe Reader.

 

Copyright © All Rights Reserved