Årsredovisning

Årsredovisningar


Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.


Här nedan kan du läsa de senaste årsredovisningarna.


Årsredovisning för räkneskapsåret 2019


Årsredovisning för räkenskapsåret 2018.


Årsredovisning för räkenskapsåret 2017


Årsredovisning för räkenskapsåret 2016


Årsredovisning för räkenskapsåret 2015


Årsredovisning för räkenskapsåret 2014


Årsredovisning för räkenskapsåret 2013


Årsredovisning för räkenskapsåret 2012


Årsredovisning för räkenskapsåret 2011


Årsredovisning för räkenskapsåret 2010


Årsredovisning för räkenskapsåret 2009


Årsredovisning för räkenskapsåret 2008


Årsredovisning för räkenskapsåret 2007


Årsredovisning för räkenskapsåret 2006


Årsredovisning för räkenskapsåret 2005


Årsredovisning för räkenskapsåret 2004Dokumenten är i PDF-format. Om du ej kan läsa dem är det möjligt att du behöver ladda ner Adobe Reader.Copyright © All Rights Reserved