För boende

Att bo i bostadsrätt


Bostadsrättsförening


En bostadsrättsförening är en speciell typ av ekonomisk förening som har till ändamål att upplåta lägenheter med bostadsrätt i föreningens hus.


Alla som äger rätten till en lägenhet är medlemmar och samtidigt delägare av föreningens totala tillgångar, fastigheter mm liksom delansvariga för alla kostnader som uppstår. Medlemmarna delar solidariskt på föreningens driftskostnader och varje bostadsrättshavare ansvarar för drift och underhåll av sin lägenhet.


Man äger rätten att bo i lägenheten. En vanlig missuppfattning är att man äger lägenheten när man har köpt den men det är ett missförstånd. I ägandet av bostadsrätten ingår vissa förpliktelser bland annat att underhålla lägenheten på egen bekostnad.


Medlemmarna styr föreningen demokratiskt genom föreningsstämman, även kallad årsmöte. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämman måste anta stadgar, utse styrelse och revisor. Stämma skall hållas minst en gång per år, före juni månads utgång.


Kvadratmeterytan som är angiven för lägenheterna vid föreningens bildande är gamla uppmätta uppgifter och stämmer inte med dagens sätt att mäta ytan. Många lägenheter har dock senare blivit uppmätta enligt dagens uppmätningsnorm SS 021053, t ex vid försäljning.


Att vara medlem


Föreningen och dess medlemmar är ställda under vissa regler, dels "Bostadsrättslagen" och "Lagen om Ekonomisk Förening", dels de stadgar som medlemmarna har bestämt och fastställt i föreningsstämman. Stadgarna reglerar verksamheten mer i detalj. Det finns också ordningsregler som också är fastställda av föreningsstämman. Ordningsreglerna inriktar sig i första hand på boendemiljö med hänsyn till grannar och föreningen. Ibland kan dessa ordningsregler tyckas petiga. Sunt förnuft borde räcka men det är bra att ordningsreglerna finns nedskrivna.


Du som äger bostadsrätten har huvudansvaret för att alla som bor i lägenheten följer föreningens ordningsregler och stadgar.


Ordningsreglerna gäller även för alla som besöker lägenheten.


Överträdelser och missbruk av föreningens regler kan leda till att bostadsrätten betecknas som förverkad och du kan tvingas att flytta från lägenheten. Det är viktigt att du sätter dig in i vad som gäller.Copyright © All Rights Reserved