Brandskydd

Information om brandskyddet i Brf Gylleneken


Övergripande brandskydd

Varje lägenhet är en brandcell. Det innebär att brand i stängd lägenhet inte sprids till angränsande lägenheter under 60 minuter.

Utrymning från lägenheter sker via trapphus eller via räddningstjänstens utrustning.

Källare och vind utryms via trapphus.
Brandskyddsregler

1 Fastighetsägaren ansvarar för att lägenheten förses med brandvarnare och de

boende för att det finns fungerande batterier i dessa, om inget annat avtalats.

2 I utrymningsvägar och trapphus ska det inte lagras något material.

3 Brandfarliga varor, exempelvis bensin eller gasol, får inte förvaras i vinds- eller

källarfårråd.

4 Rökning är förbjuden i/på fastighetens gemensamma utrymmen.

5 Självstängande dörrar får inte ställas upp.

6 Grillning är förbjuden på balkonger och altaner.
Om det brinner

1  Rädda och varna!

2  Larma räddningstjänsten på tel. 112.

3  Släck och/eller stäng inne branden.

4  Utrym via rökfritt trapphus, annars invänta räddningstjänst.

5  Underlätta räddningstänsten med information.
Copyright © All Rights Reserved