Förråd

Förrådsutrymmen


I fastigheten finns både förrådsutrymmen på vinden och i källaren. De flesta lägenheterna har både ett vindsförråd och ett källarförråd.


Det är förbjudet att förvara brandfarliga vätskor i förrådsutrymmena och inte heller tillåtet att placera personliga tillhörigheter utanför förråden i gångarna. Detta på grund av brandrisk och framkomlighet.


I källaren - vid Gyllenkrooksgatans 1 nedgång - finns ett särskilt förråd för barnvagnar som kan nyttjas av de boende. Det är inte  tillåtet att ställa barnvagnar i trapphusen eller i källargångarna.

Copyright © All Rights Reserved