Garage

Garage


Vi har tre garage i huset, två mot Eklandagatan och ett mot Gyllenkrooksgatan. Garagen varierar lite i hyra och storlek. Garagen är endast för uthyrning till föreningens medlemmar och hyresgäster. Vi har ingen kö till garagen utan meddelar då ett garage är ledigt. Om flera sökande är intresserade av samma garage får den som bott längst i föreningen hyra garaget.


Det är förbjudet att tvätta fordon, motorer eller liknande i garagen, då golvbrunnarna saknar oljeavskiljare.


Inga garage lediga för tillfället.Copyright © All Rights Reserved