Portlås

Portlås


Vid båda entréerna finns en porttelefon. Den används för att fjärröppna dörren via din telefon. För att ansluta telefonen till portlåset skall du kontakta fastighetsskötaren. När telefonen är ansluten och någon anropar dig via porttelefonen, hör du en truddilutt i luren. Sedan kan du prata med personen utanför. Du väljer själv om du vill släppa in personen genom att trycka på 5:an.


För att försvåra för inbrott och att obehöriga kommer in i huset skall du vara noga med att inte lämna ut portkoden.

Copyright © All Rights Reserved