Sophantering

Sophantering


I översta garaget på Gyllenkrooksgatan ligger soprummet.


I soprummet finns behållare för metall, tidningar, kartong/wellpapp, plast (hård och mjuk), biologiskt avfall, batterier, lysrör, glödlampor och restavfall. Det är viktigt att man slänger rätt sak på rätt ställe samt att man inte ställer soppåsar och skräp utanför behållarna. "Sopgubbarna" tar inte med sig sådant som är felsorterat eller ligger utanför behållarna.


Återvinningsstationer

Vill man bli av med saker som vi inte har behållare för, t ex glas, får man gå till återvinningsstationen på Carlandersplatsen alternativt Utlandagatan/Olofshöjdsgatan.


Farligt avfall-bilen

Farligt avfall-bilen kommer till vårt område ett par gånger per år. Där kan man lämna det som räknas som farligt avfall till exempel kemikalier, färgrester, glödlampor, lysrör och batterier. De tar även emot mindre el- och elektronikprodukter t ex hårtorkar, miniräknare, mobiltelefoner och leksaker med batterier.


Återvinningscentral

Större saker som kylskåp, spisar, möbler, mattor och elektonik kan vi inte ta hand om i vårt soprum. Sådana saker lämnas in på någon av stadens  återvinningscentraler. Alla boende i Göteborg får gratis lämna sopor på återvinningscentralerna sex gånger per år. Det är en fin förmån, utnyttja den.


Container

En eller två gånger per år brukar föreningen beställa en container. Där kan man slänga saker man samlat på sig under året, dock ej miljöfarligt avfall som kylskåp och elektronik.


Försök att hålla god ordning, det vinner vi alla på!


Copyright © All Rights Reserved