Kontakt

Kontaktuppgifter


Föreningens adress är:


BRF Gylleneken

Eklandagatan 38

412 82 Göteborg

Postbox: 1001Fastighetsskötaren kan också nås via Förvaltaren.


Upptäcker du skadedjur i huset, kontakta kundservice hos Förvaltaren.

Synpunkter på snöröjning, istappar mm, kontakta kundservice hos Förvaltaren.

Synpunkter på städningen av trapphusen, kontakta kundservice hos Förvaltaren.


Styrelsemedlemmarna kan kontaktas via telefon eller e-post. Kontaktuppgifter hittar du under Styrelse.

Copyright © All Rights Reserved